تبلیغات
اداره و مدیریت - تشویق (Motivation) در مدیریت
اداره و مدیریت
اداره - مدیریت - رهبری - Management - Leadership

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 1390/08/5
تشویق عبارت از مر حله وادار ساختن مردم به یك كار است ، تا بتوان مقاصد متوقعه را بدست آورد."مابق نریات دالتن و فارلند" تشویق راه های را بر می گزیند كه خواهشات، مقاصد ، مبارزات و ضروریات را مشوره داده كنترول مستقیم و موجودیت سلوك انسانی را تشریح میكند. 

نتایج وموثریت تشویق در یك اداره : 
انسان برای اجرای فعالیت دارای یك نوع انگیزش باطنی میباشد ، و جهت اجرای عمل عامل محیطی را نیز ضروری میداند . و عوامل گوناگونی مانند ، دادن امتیازات میتواند محرك ساز باشد كه هرگاه به صورت درست و مناسب صورت گیرد میتواند نتایج زیر را در یك اداره ایجاد نماید:
1. بلند بردن كیفیت و كمیت كار.
2. رسیدن به هدف در وقت كم . 
3. علاقمندی به وظیفه رشد استعداد ها . 
4. ابتكارات و نوآوری.
5. پابند شدن به وظایف.
6. زیاد شدن تجارب پرسونل
7. استفاده بیشتر از مهارت ها . 
8. بر قرار شدن نظم و دسپلین.
9. متبارز شدن اداره به شكل سمبول.
10. رابطه حسنه میان كارمندان.
11. باعث افتخارات پرسونلطبقه بندی: رهبری،  رفتار سازمان،  سازماندهی، 
ارسال توسط مدیران افغان
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
فیس بوک
Join us on Facebook

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Powered by MailChimp

قالب وبلاگ