تبلیغات
اداره و مدیریت - فرق مدیر با رهبر
اداره و مدیریت
اداره - مدیریت - رهبری - Management - Leadership

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 1390/08/5
مدیر به پایه داری سیستم معتقد است رهبر به تغیر سیستم.
مدیر تقلید میکند رهبر ابتکار.
مدیر می پرسد "چطور و چه وقت؟" رهبر می پرسد "چه؟ و چرا؟"
مدیر کنترول میکند رهبر خلاقیت.
مدیر برقرار میکند رهبر انکشاف میدهد.
مدیر به ساختمان و نظام ها توجه دارد رهبر به مردم.
مدیر به کنترول دلبستگی دارد رهبر به انگیزه دهی.
مدیر اداره میکند رهبر اعتماد سازی.
مدیر دیدگاه کوتاه مدت دارد رهبر درک وسیع.
مدیر اوضاع کنونی را می پذیرد رهبر به چالش میکشاند.
مدیر کار را به درستی انجام میدهد رهبر کاری درست را انجام میدهد.طبقه بندی: رهبری،  رفتار سازمان، 
ارسال توسط مدیران افغان
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
فیس بوک
Join us on Facebook

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Powered by MailChimp

قالب وبلاگ