تبلیغات
اداره و مدیریت - مدیریت در دنیا و مدیریت در افغانستان
اداره و مدیریت
اداره - مدیریت - رهبری - Management - Leadership

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 1390/08/5
مدیریت در دنیا: مدیران بعضی وقتها استعفا می دهند. 
مدیریت در افغانستان: عشق به خدمت و وطن دوستی زیاد، مانع از استعفا می شود. مدیران در افغانستان استعفا نمی دهند که سهل است، اگر نیاز بدانند وارد پیکار هم می شود. 

مدیریت در دنیا: افراد از مشاغل پایین شروع می کنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند. 
مدیریت در افغانستان: افراد مدیر مادرزادی هستند، به صورت فطری مدیر می باشند و اولین شغل شان در بیست سالگی مدیریت است. 

مدیریت در دنیا: برای یک پست مدیریت و ریاست، دنبال مدیر می گردند. 
مدیریت در افغانستان: برای یک فرد، دنبال پست مدیریت می گردند و در صورت لزوم این پست ساخته می شود. 

مدیریت در دنیا: یک کارمند ساده ممکن است بعد از طی دوره ای؛ مثلاً، سه سال بعد از کار در یک اداره، مدیر شود. 
مدیریت در افغانستان: یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالی که مدیرش در یک سال ممکن است، سه بار تبدیل شود. 

مدیریت در دنیا: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت منصوب می کنند. 
مدیریت در افغانستان: اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت می کنند. شاید هشتاد در صد از مدیران و مشاوران منصوب به دست رییس جمهور را خود رییس جمهور نشناسد. (نویسنده چندین نمونه را سراغ دارد) 

مدیریت در دنیا: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی می کند و حتی ممکن است محاکمه شود. 
مدیریت در افغانستان: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدیر می شود و پست مدیریت جدید می گیرد. 

مدیریت در دنیا: مدیران به صورت مستقل استخدام و برکنار می شوند، ولی به صورت گروهی و هماهنگ کار می کنند. 
مدیریت در افغانستان: مدیران به صورت مستقل و غیرهماهنگ کار می کنند، ولی به صورت گروهی استخدام و برکنار می شوند. (نویسنده چندین مورد را سراغ دارد)

مدیریت در دنیا: برای استخدام مدیر، در روزنامه آگهی می دهند و با برخی مصاحبه می کنند. 
مدیریت در افغانستان: برای استخدام مدیر، به فرد مورد نظر تلفن می کنند. 

مدیریت در دنیا: زمان پایان کار یک مدیر و شروع کار مدیر بعدی از قبل مشخص است. 
مدیریت در افغانستان: مدیران در همان روز حکم مدیریت یا برکناری ایشان را می گیرند. 

مدیریت در دنیا: همه می دانند درآمد قانونی یک مدیر زیاد است. 
مدیریت در افغانستان: مدیران انسان های ساده زیستی هستند که درآمد شان به کسی ربطی ندارد.
مدیریت در دنیا: مدیران همیشه با کارمندان خود محشور هستند.
مدیریت در افغانستان: مدیران را کسی نمی تواند به سادگی ببیند. حتی با موترهای دودی جا به جا می شوند. 

مدیریت در دنیا: شما مدیرتان را با اسم کوچک صدا می زنید. 
مدیریت در افغانستان: شما مدیرتان را صدا نمی زنید، چون اصلاً به شما وقت ملاقات نمی دهد. اگر روزی هم موفق شوید، باید کلمه "شاغلی" یا "مقام" را خوب حفظ داشته باشید.

مدیریت در دنیا: برای مدیریت، سابقه کار مفید و لیاقت لازم است. 
مدیریت در افغانستان: برای مدیریت، مورد اعتماد بودن کفایت می کند. لازم است که یکی از رهبران چند ساله جهادی یا کلان قومی، شخصی را معرفی کرده باشند.
مدیریت در دنیا: سی وی جناب مدیر را کار فرمای بالاتر در اختیار دارد و می داند که شخص مدیر در چه پایه از تحصیلات قرار دارد و دارای چه سابقه و تجربه ای می باشد.
مدیریت در افغانستان: کار فرمای بالاتر، ممکن است حتی شماره تلفن جناب مدیر را نداشته باشد.

طبقه بندی: رفتار سازمان، 
ارسال توسط مدیران افغان
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
فیس بوک
Join us on Facebook

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Powered by MailChimp

قالب وبلاگ