تبلیغات
اداره و مدیریت - سیستم اطلاعاتی مدیریتی
اداره و مدیریت
اداره - مدیریت - رهبری - Management - Leadership

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 1390/08/5
سیستم اطلاعات مدیریت گونه ای از سیستم های اطلاعاتی رایانه ای است که می تواند اطلاعات را از منابع مختلفی در موسسه برای تصمیم گیری در رده مدیریتی جمع آوری و پردازش کند. کنترل مدیریتی نیازمند اطلاعاتی است که بخش از آن توسط سیستم های پردازشِ مبادلات تولید می شوند. سیستم های اطلاعاتی پشتیبان کنترل مدیریتی، اطلاعات تولید شده توسط سیستم های پردازش مبادلات را پردازش کرده و آنها را در شکل جدیدِ معنی داری به مدیر ارائه می کنند. چنین سیستم های اطلاعات ی، سیستم های اطلاعات مدیریتی نامیده می شوند..
سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی است یکپارچه که از کاربر و ماشین برای ارائه اطلاعات در پشتیبانی از عملیات، مدیریت و تصمیم گیری در سازمان تشکیل شده است. این سیستم از نرم افزار و سخت افزار رایانه ای، راهنماها و دستورالعمل ها، مدل هایی برای تحلیل، برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری و یک پایگاه اطلاعات بهره می گیرد (دیویس و اولسون ۱۹۸۵، ۶).
سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی یکپارچه، رایانه ای و کاربرـ ماشینی است که اطلاعات لازم برای حمایت از عملیات و تصمیم گیری را فراهم می کند.اجزاء اصلی این سیستم عبارت اند از: 
(۱) سیستمی یکپارچه برای خدمت به تعداد زیادی کاربر، 
(۲) سیستمی رایانه ای که تعدادی نرم افزار اطلاعاتی را از طریق یک پایگاه اطلاعات به هم ربط داده 
(۳) رابط کاربر ماشین که به جستجوهای فوری و موقتی پاسخ داده 
(۴) ارائه اطلاعات به تمام سطوح مدیریتی و 
(۵) پشتیبانی از عملیات و تصمیم گیری
ابعاد سیستم های اطلاعاتی شامل مدیریت، سازمان و تکنولوژی می باشد.
۱) مدیریت
۲) سازمان
۳) تکنولوژی
۴) معرفی ارائه کنندگان ایرانی
۵) منبع

● مدیریت
یک مدیر باید با توجه به شرایط و موقعیت های متفاوت محیطی تصمیم گیری کند با چالشها روبه رو گردد کارمندان وکارگران مختلف را در واحدها وسمت های مختلف به کار وادارد. برای رسیدن به اهداف سازمان برنامه ریزی کند و با تخصیص مناسب منابع و نیروی انسانی به رسیدن به این اهداف کمک نماید.

● سازمان
سیستم های اطلاعاتی یک بعد مهم از سازمان هستند. کارکردهای اصلی سازمان عبارتند از فروش و بازاریابی، ساخت و تولید، امور مالی و حسابداری و منابع انسانی است.

● تکنولوژی
تکنولوژی شامل فناوری های اطلاعات، پردازش، ذخیره سازی و ارتباطات می باشد.
طبقه بندی: مدیریت آموزشی،  مدیریت اجرایی،  مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات، 
ارسال توسط مدیران افغان
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
فیس بوک
Join us on Facebook

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Powered by MailChimp

قالب وبلاگ