تبلیغات
اداره و مدیریت - اصول های كشنده مدیریت
اداره و مدیریت
اداره - مدیریت - رهبری - Management - Leadership

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 1390/08/5

به طور نمونه :

  • كوشش كند كه احترام شود نسبت به اینكه پسندیده باشد .
  • از افراد زیر دست خود توقع مشوره و همكاری را نكند .
  • احساس مسئولیت را در افراد زیر دست خود انكشاف ندهد.
  • تاكید بیشتر به قوانین نسبت به مهارت ها در بین كارمندان داشته باشد كه این خود باعث خنثی سازی مهارت ها و ضعف مدیریت خواهد گردید.
  • انتقاد را مفید ندانید .
  • به شكایات كارمندان توجه نكرده و در حل مشكل شان نپردازد.
  • نگاه داشتن افراد بشكل نا گاه و احترام نكردن به حق دانشتن آنها .
  • از شیوه های تقدیر و تشویق استفاده ننماید.



طبقه بندی: رفتار سازمان،  سازماندهی، 
ارسال توسط مدیران افغان
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
فیس بوک
Join us on Facebook

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Powered by MailChimp

قالب وبلاگ